Doradztwo finansowe

Doradztwo finansowe Krϋger Finanzierung to kompleksowe usługi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, obejmujące pięć głównych aspektów źródeł pozyskania finansowania dla przedsiębiorstwa: dotacje unijne, faktoring, kredyty komercyjne, leasing oraz pożyczki.


Odpowiednia kompilacja źródeł finansowania i instrumentów finansowych majątku przedsiębiorstwa to klucz do efektywnego i zrównoważonego rozwoju oraz utrzymania i poprawy płynności finansowej. Wspomagamy podejmowanie decyzji oraz pośredniczymy w nawiązywaniu relacji pomiędzy naszymi klientami – instytucjami finansującymi – a przedsiębiorcami.


Co oferujemy

Wdrożenie optymalnych rozwiązań zależy od obecnej i prognozowanej sytuacji ekonomicznej firmy, a często zależy od wiedzy i przekonania przedsiębiorcy do umiejętnego i zbalansowanego korzystania z zróżnicowanych instrumentów finansowych.


● Fachową i rzetelną wiedzę w domenie finansów i instrumentów finansowych,

● Doradztwo i wdrożenie odpowiednio przygotowanych rozwiązań,

● Dostęp do gotówki i poprawę płynności finansowej,

● Analizę finansową.


<<<powrót

Zasoby powiązane: