Wykonujemy Biznes Plany zgodne z wymogami sektora bankowego

Efektywne pozyskanie środków finansowych niezależnie od źródła, czy to kredytu bankowego, pożyczki od prywatnego inwestora czy leasingu, wymaga należytego przygotowania profesjonalnego Biznes Planu. Od tego jak wnikliwie zostanie przedstawiony projekt w Biznes Planie zależy to, czy uzyskasz kredyt lub leasing oraz czy firma osiągnie zamierzony cel.


Biznes Plany które tworzymy są oparte na merytorycznej i fachowej wiedzy zespołu osób, które je sporządzają. Zespół tworzą m.in.: analitycy kredytowi, biegli księgowi oraz specjaliści ds. prawa i podatków.Biznes Plan - najważniejsze zagadnienia

Kiedy należy sporządzić Biznes Plan

Zestawienie dokumentów historycznych, a często ich analiza na przestrzeni ostatnich pięciu lat, ocena sytuacji oraz założenia i sposoby osiągnięcia pożądanego celu przez przedsiębiorstwo są kluczowym materiałem do sporządzenia Biznes Planu, który to winien być sporządzony gdy:

- zakładamy nową działalność gospodarczą,

- dążymy do sprawnego i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem,

- pragniemy pozyskać nowych inwestorów,

- dążymy do pozyskania kredytu bankowego lub leasingu,

- poszukujemy innych form finansowania przedsięwzięcia, np. dotacji,

- restrukturyzujemy przedsiębiorstwo.

Koszt opracowania Biznes Planu

Koszt opracowania Biznes Planu to zależna pracochłonności, czyli ilości godzin pracy niezbędnych do wytworzenia dzieła pracującego nad nim zespołu ekspertów oraz kompletności materiałów udostępnianych przez Zleceniodawcę.

Czas zaangażowania i stawka godzinowa zależą od wymagań stawianych przez Zleceniodawcę, co od szczegółów opracowania oraz niezbędnych kwalifikacji ekspertów. Innymi słowy, im bardziej złożony projekt i wymagający zaangażowania większej ilości ekspertów o uznanych kwalifikacjach, tym droższy koszt wytworzenia. Zwykle jest tak, że im większa jest wartość środków finansowych (kredytu) angażowanych w projekt finansowy lub bardziej złożona struktura przedsiębiorstwa lub inwestycji tym Zleceniodawca oczekuje bardziej szczegółowego i precyzyjnego opracowania, ale to z kolei podnosi koszt wytworzenia biznes planu.

Z drugiej strony koszty opracowania biznes planu są tym mniejsze im lepszej jakości i bardziej kompletne materiały informacyjne i dokumenty źródłowe zostaną dostarczone przez Zleceniodawcę. Reasumując, jeśli w wymaganym czasie otrzymamy komplet niezbędnych informacji i dokumentów źródłowych a nasza praca polegać będzie na właściwym opracowaniu i wyciągnięciu wniosków, tym niższa cena za sporządzenie Biznes Planu.

Najprostsze biznes plany to koszt 3-5 tys. zł – najdroższe (u nas) to koszt rzędu 20-30 tys. zł.


<<<powrót

Zasoby powiązane: