Kontakt

Obsługa klientów: (58) 68 46 612Doradztwo finansowe:

Doradztwo finansowo-inwestycyjne:

Kontakt w sprawach dotyczących:

● Faktoringu,
● Kredytu,
● Leasingu,
● Pożyczki.

 

Kontakt w sprawach dotyczących:

● Analizy i oceny inwestycji,
● Biznes Planów,
● Wyceny Majątku,
● Zakładania spółek celowych.

     

Doradztwo podatkowe:

Kontakt w sprawach dotyczących:

● Doradztwa podatkowego,
● Doradztwa gospodarczego,
● Zakładania spółek offshore,
● Due diligence.

 

Zarządzanie ryzykiem:

Kontakt w sprawach dotyczących:

● Polisy OC firmy,
● Ubezpieczenia należności,
● Polisy inwestycyjnej.

     

Centrala:

Siedziba oraz adres do korespondencji:

Krϋger Finanzierung
ul.
Gdańsk
tel. (58) 68 46 612
fax.
NIP:
REGON:
Rejestracja:
KRS:
Kapitał:
Rachunek bankowy nr:


<<<powrót 

Kontakt:

UMÓW SIĘ Z DORADCĄ

ZAPYTANIE OFERTOWE

WSPÓŁPRACA