Nota prawna

Zastrzeżenia ogólne.

Zastrzeżenia ogólne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Krϋger Finanzierung z siedzibą we Gdańsku jest niedozwolone.

Poniżej przedstawiamy warunki korzystania z serwisu internetowego Krϋger Finanzierung.

Zasady ponoszenia odpowiedzialności.

Strona internetowa. Pod pojęciem strony rozumie się serwis internetowy Krϋger Finanzierung wraz ze wszystkimi stronami i podstronami, które podobne jak mini prezentacje znajdujące się w obrębie strony (wykonane w technologii htm i flash) - stanowią integralną część całego serwisu.

Krϋger Finanzierung nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, która mogłaby wynikać z jakichkolwiek niedokładności lub nieścisłości, co do informacji zawartych na niniejszej stronie. Zawartość niniejszej strony nie stanowi w żadnym wypadku oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Osoba korzystająca z informacji zawartych na niniejszej stronie i podejmująca na ich podstawie jakiekolwiek decyzje czyni to na własne ryzyko. Krϋger Finanzierung nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z bezpośredniego lub pośredniego dostępu do niniejszej strony lub z wykorzystania informacji na niej przedstawionych. Równocześnie będziemy wdzięczni, jeżeli Państwo poinformują nas o swoich spostrzeżeniach dotyczących zawartości jak i treści niniejszej strony, kierując swoje uwagi i/lub zapytania poprzez pocztę elektroniczną.

Krϋger Finanzierung nie odpowiada również za zawartość innych stron internetowych, a w szczególności tych stron, które umożliwiły dostęp do niniejszej strony internetowej, jak i tych, do których możecie Państwo uzyskać dostęp dzięki niniejszej stronie internetowej. Krϋger Finanzierung nie ponosi również odpowiedzialności za żadną z ww. stron jak również za odesłania (linki), które zawarte są na ww. stronach.

Ewentualne odesłania (linki) do stron internetowych osób trzecich, znajdujące się na stronie Krϋger Finanzierung są wynikiem naszego działania w dobrej wierze, a także opartego na niej przekonania, iż zawartość tych stron pozostaje w związku z naszą stroną. Nie oznacza to, iż Krϋger Finanzierung dokonała oceny (przeglądu) lub akceptacji strony osoby trzeciej, do której odsyła, lub jej zawartości - Krϋger Finanzierung zastrzega, iż w niektórych przypadkach odesłania (linki) mogą powodować połączenie nawet ze stronami osób trzecich, zawierających poglądy i opinie sprzeczne z tymi, które zawiera niniejsza strona lub, które są prezentowane przezKrϋger Finanzierung.

Żadna z informacji zawartych na naszej stronie nie stanowi oferty lub zaproszenia do rokowań w imieniu lub na rzecz Krϋger Finanzierung jak również jakiegokolwiek Banku, Faktora, Funduszu lub Towarzystwa Leasingowego współpracującej z Krϋger Finanzierung w rozumieniu przepisów prawa.

Prawo autorskie i znaki towarowe.

Każda osoba korzystająca z niniejszej strony jest odpowiedzialna za przestrzeganie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Dozwolone jest Kopiowanie niniejszej strony, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w trakcie jej przeglądania, z tym zastrzeżeniem, iż może być ona kopiowana jedynie dla osobistego użytku, w ilości, jaka wynika z celu uzasadnionego tym osobistym użytkiem. Każdy inne wykorzystanie niniejszej strony jest ściśle zabronione.
Cała treść niniejszej strony internetowej oraz jej kopii w komputerach jest chroniona prawem autorskim na rzecz: Krϋger Finanzierung.

Logo jest znakiem towarowym, zastrzeżonym na rzecz i wykorzystywanym za zgodą Krϋger Finanzierung.

Umieszczenie odniesienia (linku) do naszej strony na innej stronie internetowej nie wymaga pisemnej zgody Krϋger Finanzierung.


« powrót