polisa oc firmy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dostępne jest dla każdego podmiotu działalności gospodarczej, bez zróżnicowania struktury właścicielskiej lub prawnej. W Krϋger Finanzierung edukujemy, wskazujemy korzyści i zagrożenia oraz pomagamy w doborze i w zastosowaniu odpowiedniego rozwiązania zgodnie z profilem działalności firmy.


Najważniejszą Korzyścią wynikającą z ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jest ochrona majątku ubezpieczonego podmiotu przed konsekwencjami, tj. konieczności naprawy wyrządzonej szkody osobie trzeciej. Innymi słowy Polica OC firmy chroni podmiot ubezpieczony przed ryzykiem związanym z wypadkiem ubezpieczeniowym, przez co rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utratę, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, a w przypadku rozszerzenia odpowiedzialności o szkody polegające na czystej stracie finansowej również czystą stratę finansową.


<<<powrót

Do pobrannia: