Polisa inwestycyjna

W Krϋger Finanzierung mamy dla Ciebie doskonałe rozwiązanie - ubezpieczenie z funduszem kapitałowym. Zapewnia ono możliwość dynamicznego kształtowania dochodów z zachowaniem ochrony ubezpieczeniowej. Twoje pieniądze są lokowane w funduszach kapitałowych. Sam dokonujesz wyboru pomiędzy czterema funduszami: Stabilnego Wzrostu, Zrównoważonym, Europejskim i Dolarowym. Fundusze te są zróżnicowane pod względem potencjalnego zysku jak i ryzyka inwestycyjnego.


Rozwiązanie to jest idealnym narzędziem dla właścicieli firm lub członków zarządu. Pozwala na optymalizację podatkową z jednoczesną ochroną ubezpieczeniową i stabilnym wzrostem zainwestowanego kapitału. Polisa z funduszem kapitałowym to ochrona całej rodziny, inwestycja kapitału, całkowity udział w zyskach kapitału funduszu oraz możliwość lokowania dodatkowych nadwyżek kapitałowych. Polisa jest narzędziem dającym pewną i stałą ochronę ubezpieczeniową oraz zabezpiecza ulokowany kapitał przed zdarzeniami losowymi oraz może stanowić stymulator kosztów firmy.


Jeśli chciałbyś przeznaczyć część swoich dochodów na korzystną inwestycję, skontaktuj się z Krϋger Finanzierung.


<<<powrót

Do pobrannia: