ubezpieczenie należności

W Krϋger Finanzierung edukujemy, wskazujemy korzyści i zagrożenia oraz pomagamy w doborze i w zastosowaniu odpowiedniego rozwiązania zgodnie z wielkością przychodów firmy.


Polisa ubezpieczenia należności handlowych przeznaczona jest dla wszystkich przedsiębiorstw. Daje ochronę realizowanym transakcjom handlowym i pozwala na utrzymanie płynności finansowej, co jest szczególnie ważne na początkowym jak i dalszym etapie rozwoju każdej firmy. Polisa zapewnia bezpieczeństwo sprzedaży z odroczonym terminem płatności prowadzonej z partnerami krajowymi i zagranicznymi.


<<<powrót

Do pobrannia: